Ambulancia

Vybavenie ambulancie:

  • Zubná súprava: Performer III s vybavením
  • Parný sterilizátor: Euronda E4 PLUS
  • Horucovzdušný sterilizátor: HS 62A
  • Mixér kapslí na skloionoméry a amalgám: Silmat
  • Odstraňovač zub. kameňa: FS - 269 Kit Piezon EMS
  • Reciprokačný endomotor: WAVE ONE
  • Bezkáblová fotopolymerizačná lampa: Translux PowerBlue LED
  • Pištoľ na intraligamentóznu /perio/ anestézu: ERGOJECT