Čeľustná ortopédia

Diagnostika, liečba a prevencia odchylných polôh zubov, vztahov zubných oblúkov a čeľustí s použitím snímateľných / aj Trainer systém/ čo aparátov a fixných aparátov, vrátane cannonovej techniky /Dr. James Cannon, Georgia USA/, s použitím kovových alebo estetických /zirkonových/ zámkov