Dentálna hygiena

Dentálna hygiena- odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom, pieskovanie zubov, inštruktáž o hygiene a správnom čistení zubov.