Preventívna stomatológia

Preventívna stomatológia- lokálna fluoridácia, pečatenie fisúr